Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prodávající:
Martenz Distribuce s.r.o.
Martinice 259
769 01 Martinice
IČ: 19831935

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které získá v souvislosti s registrací nebo objednávkou kupujícího prostřednictvím internetové objednávky bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a že tyto osobní údaje využije pouze pro svoji interní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží nebo v souvislosti s obchodním kontaktem se subjektem poskytujícím údaje, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

 

Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů provádí pouze určení a řádně proškolení zaměstnanci prodávajícího.

Závazky prodávajícího a kupujícího a předmět kupní smlouvy

Závazek prodávajícího: prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

Závazek kupujícího: kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

 Předmět koupě je podle uzavřené kupní smlouvy zboží specifikované podle názvu, množství a ceny v objednávce kupujícího.

Zpět do obchodu